Norint pateikti būtent Jums aktualią informaciją, šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tęsdami naršymą Jūs išreiškiate sutikimą dėl slapukų įrašymo. Plačiau apie slapukų naudojimą skaitykite čia.

Gerai

Mūsų paslaugos

 • Darbo sutarčių rengimas

  Rengiame sutartis ir susitarimus, naudojamus santykiuose tarp darbuotojo ir darbdavio:

  • darbo sutartis
  • konfidencialumo sutartis
  • panaudos ir kitas sutartis.

  Be to, galime peržiūrėti Jūsų bendrovėje jau naudojamas sutartis, teikti pasiūlymus jų koregavimui ir papildymui, atsižvelgiant į naujausius teisės aktus ir teismų praktiką.

 • Konsultavimas darbo ginčuose

  Teikiame konsultacijas darbo teisės klausimais:

  • darbo sutarties sudarymas, pakeitimas, vykdymas, nutraukimas
  • darbuotojo perkėlimas, grąžinimas į darbą
  • darbo ir poilsio laikas
  • apmokėjimas už darbą
  • darbuotojo ir darbdavio atsakomybė.
 • Pareiginių nuostatų ir kitų dokumentų rengimas

  Rengiame individualius pareiginius nuostatus bei kitus plataus spektro dokumentus, būtinus kasdienėje įmonės veikloje ir nustatančius darbo tvarkos taisykles ir instrukcijas.

 • Teisinis auditas

  Peržiūrime Jūsų įmonėje naudojamus darbo santykius reglamentuojančius dokumentus, įvertiname juos pagal naujausius teisės aktus ir pateikiame jų tobulinimo rekomendacijas.

Darbo sutarčių rengimas


Rengiame sutartis ir susitarimus, naudojamus santykiuose tarp darbuotojo ir darbdavio:

 • darbo sutartis
 • konfidencialumo sutartis
 • panaudos ir kitas sutartis.

Be to, galime peržiūrėti Jūsų bendrovėje jau naudojamas sutartis, teikti pasiūlymus jų koregavimui ir papildymui, atsižvelgiant į naujausius teisės aktus ir teismų praktiką.

Konsultavimas darbo ginčuose


Teikiame konsultacijas darbo teisės klausimais:

 • darbo sutarties sudarymas, pakeitimas, vykdymas, nutraukimas
 • darbuotojo perkėlimas, grąžinimas į darbą
 • darbo ir poilsio laikas
 • apmokėjimas už darbą
 • darbuotojo ir darbdavio atsakomybė.

Pareiginių nuostatų ir kitų dokumentų rengimas


Rengiame individualius pareiginius nuostatus bei kitus plataus spektro dokumentus, būtinus kasdienėje įmonės veikloje ir nustatančius darbo tvarkos taisykles ir instrukcijas.

Teisinis auditas


Peržiūrime Jūsų įmonėje naudojamus darbo santykius reglamentuojančius dokumentus, įvertiname juos pagal naujausius teisės aktus ir pateikiame jų tobulinimo rekomendacijas.

 • Sutarčių rengimas

  Siūlome universalias arba pagal individualų užsakymą parengtas sutartis:

  • pirkimo–pardavimo
  • paskolos
  • atlygintinų paslaugų teikimo
  • nuomos
  • reikalavimo perleidimo
  • įkeitimo
  • panaudos
  • rangos ir kitas.

  Taip pat teikiame sutarčių vykdymo kontrolės paslaugą, kurios metu užtikriname kitos sutarties šalies sutartinių įsipareigojimų drausmingą vykdymą, konsultuojame sutartinės atsakomybės taikymo klausimais.

 • Konsultacijos

  Teikiame profesionalias konsultacijas dėl sutarčių sudarymo, keitimo, nutraukimo, sutartinės atsakomybės taikymo, giname interesus ikiteismine ir teismine tvarka.

 • Konsultacijos dėl netinkamo sutarčių vykdymo

  Netinkamo sutarčių vykdymo atvejais:

  • konsultuojame ir patariame dėl tam tikrų veiksmų atlikimo
  • rengiame pretenzijas, pranešimus apie sutarties nutraukimą ir kitus dokumentus
  • konsultuojame sutartinės atsakomybės taikymo klausimais, interesų gynimo ikiteismine ir teismine tvarka
  • atstovaujame ginčuose.
 • Teisinis sutarčių auditas

  Atliekame teisinį galiojančių sutarčių (standartinių įmonės sutarčių, sutarčių su tiekėjais, darbo sutarčių ir kt.) auditą, kurio metu nustatoma, ar galiojančios sutartys atitinka įstatymų reikalavimus ir maksimaliai užtikrina kliento interesus, ir pateikiame išsamius pasiūlymus dėl šių sutarčių keitimo.

 • Ataskaitos apie juridinius asmenis

  Rengiame išsamias, susistemintas ataskaitas apie juridinius asmenis, kuriose apžvelgiame skolų ir teismo procesų informaciją, darbuotojų, vadovų, akcininkų pokyčius, atsiliepimus viešojoje erdvėje, informaciją apie registruotiną turtą, jo suvaržymus ir kita, pateikiame išvadas dėl būsimo (esamo) verslo partnerio patikimumo, mokumo, teikiame rekomendacijas.

Sutarčių rengimas


Siūlome universalias arba pagal individualų užsakymą parengtas sutartis:

 • pirkimo–pardavimo
 • paskolos
 • atlygintinų paslaugų teikimo
 • nuomos
 • reikalavimo perleidimo
 • įkeitimo
 • panaudos
 • rangos ir kitas.

Taip pat teikiame sutarčių vykdymo kontrolės paslaugą, kurios metu užtikriname kitos sutarties šalies sutartinių įsipareigojimų drausmingą vykdymą, konsultuojame sutartinės atsakomybės taikymo klausimais.

Konsultacijos


Teikiame profesionalias konsultacijas dėl sutarčių sudarymo, keitimo, nutraukimo, sutartinės atsakomybės taikymo, giname interesus ikiteismine ir teismine tvarka.

Konsultacijos dėl netinkamo sutarčių vykdymo


Netinkamo sutarčių vykdymo atvejais:

 • konsultuojame ir patariame dėl tam tikrų veiksmų atlikimo
 • rengiame pretenzijas, pranešimus apie sutarties nutraukimą ir kitus dokumentus
 • konsultuojame sutartinės atsakomybės taikymo klausimais, interesų gynimo ikiteismine ir teismine tvarka
 • atstovaujame ginčuose.

Teisinis sutarčių auditas


Atliekame teisinį galiojančių sutarčių (standartinių įmonės sutarčių, sutarčių su tiekėjais, darbo sutarčių ir kt.) auditą, kurio metu nustatoma, ar galiojančios sutartys atitinka įstatymų reikalavimus ir maksimaliai užtikrina kliento interesus, ir pateikiame išsamius pasiūlymus dėl šių sutarčių keitimo.

Ataskaitos apie juridinius asmenis


Rengiame išsamias, susistemintas ataskaitas apie juridinius asmenis, kuriose apžvelgiame skolų ir teismo procesų informaciją, darbuotojų, vadovų, akcininkų pokyčius, atsiliepimus viešojoje erdvėje, informaciją apie registruotiną turtą, jo suvaržymus ir kita, pateikiame išvadas dėl būsimo (esamo) verslo partnerio patikimumo, mokumo, teikiame rekomendacijas.

 • Asmens duomenų apsauga

  Atliekame tvarkomų asmens duomenų auditą bei rengiame asmens duomenų tvarkymo dokumentus:

  • asmens duomenų tvarkymo taisykles
  • duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkas
  • elektroninio pašto ir kitų IT priemonių naudojimo tvarkas
  • privatumo ir slapukų politikas
  • pranešimų ir atsakymų formas priežiūros institucijai, duomenų subjektams
  • sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo

  Taip pat atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

 • Prekės ženklo registracija
  • Konsultuojame prekės ženklo registravimo klausimais
  • Įvertiname pageidaujamo registruoti prekės ženklo atitiktį teisės aktų reikalavimams
  • Rengiame paraiškas ir kitus dokumentus
  • Atstovaujame prekės ženklo registracijos proceso metu
 • Filialų ir atstovybių steigimas
  • Konsultuojame filialų ir atstovybių steigimo klausimais
  • Rengiame steigimo dokumentus
  • Teikiame pagalbą tvirtinant steigimo dokumentus pas notarą ir registruojant naują filialą ar atstovybę Juridinių asmenų registre
 • Įmonių steigimas

  Konsultuojame įmonių steigimo, juridinės formos pasirinkimo klausimais ir rengiame steigimo dokumentus dėl:

  • uždarosios akcinės bendrovės
  • mažosios bendrijos
  • individualios įmonės
  • asociacijos
  • viešosios įstaigos

  Taip pat teikiame prašymus dėl laikino pavadinimo įrašymo į Juridinių asmenų registrą, teikiame pagalbą tvirtinant steigimo dokumentus pas notarą ir registruojant naują įmonę Juridinių asmenų registre.

 • Uždarųjų akcinių bendrovių pardavimas
  Parduodame įsteigtų, tačiau veiklos nevykdžiusių uždarųjų akcinių bendrovių akcijas. Šios bendrovės turi suformuotą įstatinį kapitalą, banko sąskaitą, buveinės adresą, todėl iš karto galima pradėti veiklą.
   
  Taip pat steigiame naujas uždarąsias akcines bendroves pagal individualius užsakymus (su kliento pasirinktu pavadinimu, įstatinio kapitalo dydžiu).
 • Steigimo dokumentų keitimas

  Kilus poreikiui keisti juridinio asmens steigimo dokumentus dėl:

  • įstatinio kapitalo mažinimo ar didinimo
  • pavadinimo ar buveinės adreso keitimo
  • valdymo organų struktūros ir (ar) valdymo organų narių keitimo

  Teikiame teisines konsultacijas, organizuojame juridinio asmens dalyvių susirinkimus, rengiame sprendimus, protokolus, naujus steigimo dokumentus, teikiame pagalbą tvirtinant steigimo dokumentus pas notarą ir pagalbą registruojant naujus duomenis Juridinių asmenų registre.

 • Vidaus dokumentų rengimas

  Rengiame kiekvienos įmonės veikloje būtinus įmonės vidaus administravimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus. Paslauga apima šiuos ir kitus dokumentus:

  • direktoriaus įsakymai
  • žurnalai
  • darbo tvarkos taisyklės
  • pareiginiai nuostatai.
 • Kitų dokumentų rengimas

  Rengiame kitus kasdienėje įmonių veikloje būtinus dokumentus:

  • Direktoriaus įsakymus, pranešimus
  • Valdymo organų sprendimus
  • Susirinkimų protokolus
  • Ataskaitas ir kita.
 • Įmonių pirkimas–pardavimas

  Teikiame profesionalias konsultacijas įmonių pirkimo–pardavimo (turto, turtinių ir neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visumos) klausimais, rengiame ir registruojame įmonės pirkimo–pardavimo dokumentus.

 • Akcijų pirkimas-pardavimas

  Teikiame profesionalias konsultacijas akcijų pirkimo–pardavimo klausimais, rengiame ir registruojame akcijų pirkimo–pardavimo sandorio dokumentus, padedame sutvarkyti įmonės akcijų ir akcininkų apskaitą.

 • Restruktūrizavimas ir bankrotas
  • Konsultuojame įmonių restruktūrizavimo ir bankroto klausimais
  • Padedame inicijuoti restruktūrizavimo procesą, rengiame restruktūrizavimo metmenis ir planus
  • Padedame inicijuoti bankroto bylos iškėlimą teismine ir neteismine tvarka
  • Atstovaujame įmones, kreditorius, skolininkus, akcininkus, įmonių vadovus, kitus valdymo organus įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procese, kreditorių susirinkimuose ar komitetuose, taip pat santykiuose su bankroto administratoriumi.

Asmens duomenų apsauga


Atliekame tvarkomų asmens duomenų auditą bei rengiame asmens duomenų tvarkymo dokumentus:

 • asmens duomenų tvarkymo taisykles
 • duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkas
 • elektroninio pašto ir kitų IT priemonių naudojimo tvarkas
 • privatumo ir slapukų politikas
 • pranešimų ir atsakymų formas priežiūros institucijai, duomenų subjektams
 • sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo

Taip pat atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

Prekės ženklo registracija


 • Konsultuojame prekės ženklo registravimo klausimais
 • Įvertiname pageidaujamo registruoti prekės ženklo atitiktį teisės aktų reikalavimams
 • Rengiame paraiškas ir kitus dokumentus
 • Atstovaujame prekės ženklo registracijos proceso metu

Filialų ir atstovybių steigimas


 • Konsultuojame filialų ir atstovybių steigimo klausimais
 • Rengiame steigimo dokumentus
 • Teikiame pagalbą tvirtinant steigimo dokumentus pas notarą ir registruojant naują filialą ar atstovybę Juridinių asmenų registre

Įmonių steigimas


Konsultuojame įmonių steigimo, juridinės formos pasirinkimo klausimais ir rengiame steigimo dokumentus dėl:

 • uždarosios akcinės bendrovės
 • mažosios bendrijos
 • individualios įmonės
 • asociacijos
 • viešosios įstaigos

Taip pat teikiame prašymus dėl laikino pavadinimo įrašymo į Juridinių asmenų registrą, teikiame pagalbą tvirtinant steigimo dokumentus pas notarą ir registruojant naują įmonę Juridinių asmenų registre.

Uždarųjų akcinių bendrovių pardavimas


Parduodame įsteigtų, tačiau veiklos nevykdžiusių uždarųjų akcinių bendrovių akcijas. Šios bendrovės turi suformuotą įstatinį kapitalą, banko sąskaitą, buveinės adresą, todėl iš karto galima pradėti veiklą.
 
Taip pat steigiame naujas uždarąsias akcines bendroves pagal individualius užsakymus (su kliento pasirinktu pavadinimu, įstatinio kapitalo dydžiu).

Steigimo dokumentų keitimas


Kilus poreikiui keisti juridinio asmens steigimo dokumentus dėl:

 • įstatinio kapitalo mažinimo ar didinimo
 • pavadinimo ar buveinės adreso keitimo
 • valdymo organų struktūros ir (ar) valdymo organų narių keitimo

Teikiame teisines konsultacijas, organizuojame juridinio asmens dalyvių susirinkimus, rengiame sprendimus, protokolus, naujus steigimo dokumentus, teikiame pagalbą tvirtinant steigimo dokumentus pas notarą ir pagalbą registruojant naujus duomenis Juridinių asmenų registre.

Vidaus dokumentų rengimas


Rengiame kiekvienos įmonės veikloje būtinus įmonės vidaus administravimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus. Paslauga apima šiuos ir kitus dokumentus:

 • direktoriaus įsakymai
 • žurnalai
 • darbo tvarkos taisyklės
 • pareiginiai nuostatai.

Kitų dokumentų rengimas


Rengiame kitus kasdienėje įmonių veikloje būtinus dokumentus:

 • Direktoriaus įsakymus, pranešimus
 • Valdymo organų sprendimus
 • Susirinkimų protokolus
 • Ataskaitas ir kita.

Įmonių pirkimas–pardavimas


Teikiame profesionalias konsultacijas įmonių pirkimo–pardavimo (turto, turtinių ir neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visumos) klausimais, rengiame ir registruojame įmonės pirkimo–pardavimo dokumentus.

Akcijų pirkimas-pardavimas


Teikiame profesionalias konsultacijas akcijų pirkimo–pardavimo klausimais, rengiame ir registruojame akcijų pirkimo–pardavimo sandorio dokumentus, padedame sutvarkyti įmonės akcijų ir akcininkų apskaitą.

Restruktūrizavimas ir bankrotas


 • Konsultuojame įmonių restruktūrizavimo ir bankroto klausimais
 • Padedame inicijuoti restruktūrizavimo procesą, rengiame restruktūrizavimo metmenis ir planus
 • Padedame inicijuoti bankroto bylos iškėlimą teismine ir neteismine tvarka
 • Atstovaujame įmones, kreditorius, skolininkus, akcininkus, įmonių vadovus, kitus valdymo organus įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procese, kreditorių susirinkimuose ar komitetuose, taip pat santykiuose su bankroto administratoriumi.
+370 606 06352
+370 606 06352 Registruotis